.

.

TYPEMSRPCNYDGA Member Price

.

PRO D$10.00$7.00

.

ELITE X$12.00$9.00

.

ELITE Z$16.00$13.00

.

ESP/FLEX$18.00$15.00

.

FLY DYE$18.00$15.00

.

TITANIUM$18$15

.

COLOR KEY: B=Blue, BL=Black, F=Fly Dye G=Green, GR=Grey, O=Orange, P=Pink, PU=Purple, R=Red, W=White, Y=Yellow

.

DISCPLASTIC150160-162163-165166-168169-171172-174175-177178-180

.

APX SOFTELITE-XG, R

.

AVENGERD

.

AVENGERELITE-X

.

AVENGERZ

.

AVENGERESP/FLX

.

AVENGER SSD2B, WB, PI

.

AVENGER SSZRY2B, G, R

.

AVENGER SSESP/FLXPI

.

BANGERD

.

BANGER SOFTELITE-X

.

DISCPLASTIC150160-162163-165166-168169-171172-174175-177178-180

.

COLOR KEY: B=Blue, BL=Black, F=Fly Dye G=Green, GR=Grey, O=Orange, P=Pink, PU=Purple, R=Red, W=White, Y=Yellow

.

BUZZZD

.

BUZZZELITE-XBR

.

BUZZZZBG

.

BUZZZZ GLO

.

BUZZZESP/FLXB, Y2W2W, G2Y

.

BUZZZ SSZW

.

BUZZZ SSZ FLY DYE21

.

CHALLENGERDR, W 2Y,2P,BL, 2W,2O

.

CHALLENGERFLX

.

CHALLENGER SOFT ELITE-X

.

COMETELITE-XR

.

COMETZ

.

COMETZ FLY DYE112

.

CRUSHD

.

CRUSHZ

.

DISCPLASTIC150160-162163-165166-168169-171172-174175-177178-180

.

COLOR KEY: B=Blue, BL=Black, F=Fly Dye G=Green, GR=Grey, O=Orange, P=Pink, PU=Purple, R=Red, W=White, Y=Yellow

.

CRUSHESP

.

CYCLONED

.

CYCLONEELITE-XRR

.

CYCLONEESPY

.

DRONED

.

DRONEZ

.

ECLIPSED

.

FLASHZG

.

FLASHESP

.

FLICKZYO

.

FLICKESP

.

FOCUSD2Y, 2P, O

.

DISCPLASTIC150160-162163-165166-168169-171172-174175-177178-180

.

COLOR KEY: B=Blue, BL=Black, F=Fly Dye G=Green, GR=Grey, O=Orange, P=Pink, PU=Purple, R=Red, W=White, Y=Yellow

.

FOCUS SOFTELITE-X

.

FORCED

.

FORCEZ

.

FORCEZ FLY DYE

.

FORCEESPO

.

GLIDEZ

.

HAWKD

.

HORNETZ

.

HORNETZ FLY DYE42

.

IMPACTESPR

.

MAGNETDPIW, 2PI

.

MAGNET SOFT D

.

METEORESP

.

NUKEXPI, PIW, Y

.

NUKEZ OPI

.

NUKE OSZ4O

.

NUKE SSZ2G

.

NUKEZ FLY DYE2

.

NUKEZ GLO

.

NUKEESP2BW

.

NUKECRYSTAL SPARKLE2B

.

DISCPLASTIC150160-162163-165166-168169-171172-174175-177178-180

.

COLOR KEY: B=Blue, BL=Black, F=Fly Dye G=Green, GR=Grey, O=Orange, P=Pink, PU=Purple, R=Red, W=White, Y=Yellow

.

PREDATORZ

.

PREDATORZ FLY DYE

.

PREDATORESP/FLXO

.

PULSEESP

.

PUTT'RELITE X

.

RATTLERDY

.

RINGERD

.

SPECTRAZ

.

STALKERZ2O

.

STALKERZ GLO

.

STRATUSDY

.

STRATUSELITE-X

.

SURGED

.

SURGEELITE-X

.

SURGEZ

.

SURGEESP/FLX

.

SURGES-SSZ

.

SURGES-SSFLX

.

DISCPLASTIC150160-162163-165166-168169-171172-174175-177178-180

.

COLOR KEY: B=Blue, BL=Black, F=Fly Dye G=Green, GR=Grey, O=Orange, P=Pink, PU=Purple, R=Red, W=White, Y=Yellow

.

TRACKERZ

.

TRACKERESP

.

WASPZ

.

WILDCATELITE-X

.

XLD

.

XLELITE-X

.

XLZ

.

XLFLX

.

XLESP

.

XPRESSELITE-X

.

XPRESSZ

.

XSELITE-X

.

XSZ

.

ZONED

.

ZONEESP

.

DISCPLASTIC150160-162163-165166-168169-171172-174175-177178-180

.

.

TYPEMSRPCNYDGA Member PriceCNYDGA Member Price

.

DX$10.00$7.007

.

PRO/R-PRO$14.00$11.0011

.

CHAMPION$17.00$14.0014

.

STAR/ECHO STAR$18.00$15.0015

.

COLOR KEY: B=Blue, BL=Black, G=Green, GR=Grey, O=Orange, P=Pink, PU=Purple, R=Red, W=White, Y=Yellow

.

DISCPLASTIC150160-162163-165166-168169-171172-174175-177178-180

.

AERODX

.

APECHAMPB,Y

.

ARCHANGELDX

.

ARCHONSTARRY

.

AVIARDXR

.

AVIAR CLASSICDX

.

AVIARPRO

.

AVIAR JKPRO

.

AVIAR KC PROWW

.

AVIAR YETIPROR, O

.

AVIAR CHAMP

.

AVIARSTARY,RBYY

.

AVIAR DRIVERSTAR

.

BANSHEEDX

.

BANSHEECHAMP

.

COLOR KEY: B=Blue, BL=Black, G=Green, GR=Grey, O=Orange, P=Pink, PU=Purple, R=Red, W=White, Y=Yellow

.

DISCPLASTIC150160-162163-165166-168169-171172-174175-177178-180

.

BEASTDX

.

BEASTPRO

.

BEASTCHAMP

.

BEASTSTARY2B, W

.

BIRDIEDX

.

BOSSPRO

.

BOSSCHAMP

.

BOSSSTAR

.

BOSSECHO STARB

.

CHEETAHDX

.

COBRADX

.

COYOTEDX

.

COYOTECHAMP

.

COYOTESTAR

.

COLOR KEY: B=Blue, BL=Black, G=Green, GR=Grey, O=Orange, P=Pink, PU=Purple, R=Red, W=White, Y=Yellow

.

DISCPLASTIC150160-162163-165166-168169-171172-174175-177178-180

.

CRODX

.

CROPRO

.

CROSTAR

.

DARTDX

.

DARTPROB

.

DARTSTAROY

.

DESTROYERDX

.

DESTROYERPROWB

.

DESTROYERCHAMP

.

DESTROYERSTAR

.

DESTROYERECHO STAR

.

DRAGONDX

.

COLOR KEY: B=Blue, BL=Black, G=Green, GR=Grey, O=Orange, P=Pink, PU=Purple, R=Red, W=White, Y=Yellow

.

DISCPLASTIC150160-162163-165166-168169-171172-174175-177178-180

.

FIREBIRDDX

.

FIREBIRDCHAMP

.

FIREBIRDSTAR

.

FLPRO

.

FLSTAR

.

GATORDX

.

GATORSTAR

.

GAZELLEDX

.

GROOVEDX

.

GROOVECHAMPYY

.

HYDRAPRO

.

COLOR KEY: B=Blue, BL=Black, G=Green, GR=Grey, O=Orange, P=Pink, PU=Purple, R=Red, W=White, Y=Yellow

.

DISCPLASTIC150160-162163-165166-168169-171172-174175-177178-180

.

KATANAPROGR

.

KATANASTAR

.

KATANAECHO STARO, O

.

KITEDX

.

KITESTARY

.

LEOPARDDXY

.

LEOPARDPRO

.

LEOPARDCHAMP

.

LEOPARDSTARP

.

MAKOSTARR

.

MAKOECHO STARG, G

.

MAXSTAR

.

MONARCHCHAMP

.

MONSTERCHAMP

.

MONSTERSTAR

.

COLOR KEY: B=Blue, BL=Black, G=Green, GR=Grey, O=Orange, P=Pink, PU=Purple, R=Red, W=White, Y=Yellow

.

DISCPLASTIC150160-162163-165166-168169-171172-174175-177178-180

.

ORCDX

.

ORCCHAMP

.

ORCSTAR

.

PANTHERCHAMP

.

PIGPRO2R, 2B

.

PIGR-PROP, Y

.

POLECATDX

.

RHYNODX

.

RHYNOPROWO, B, W

.

RHYNOCHAMP

.

RHYNOSTARR, YW, B

.

ROADRUNNERCHAMP

.

ROADRUNNERSTARR

.

COLOR KEY: B=Blue, BL=Black, G=Green, GR=Grey, O=Orange, P=Pink, PU=Purple, R=Red, W=White, Y=Yellow

.

DISCPLASTIC150160-162163-165166-168169-171172-174175-177178-180

.

ROCDXW

.

ROCGLOW

.

ROCPRO

.

ROCR-PROO, Y

.

ROCKC PROR, BLW5W

.

ROCSTAR

.

ROCST SAN MAW

.

ROC CLASSIC DX

.

SHARKDXR, B

.

SHARKSTARYRR, B, 2W, O

.

SIDEWINDERDX

.

SIDEWINDERGLOW

.

SIDEWINDERCHAMP

.

SIDEWINDERSTAR

.

COLOR KEY: B=Blue, BL=Black, G=Green, GR=Grey, O=Orange, P=Pink, PU=Purple, R=Red, W=White, Y=Yellow

.

DISCPLASTIC150160-162163-165166-168169-171172-174175-177178-180

.

SKEETERDX

.

SKEETERPROW

.

SKEETERSTAR

.

SLPRO

.

SLSTARP

.

SONICDX

.

SPIDERDX

.

SPIDERCHAMP

.

SPIDERSTAR

.

STARFIREDX

.

STARFIRECHAMP

.

STARFIRESTAROYB

.

STINGRAYDX

.

STINGRAYSTAR

.

COLOR KEY: B=Blue, BL=Black, G=Green, GR=Grey, O=Orange, P=Pink, PU=Purple, R=Red, W=White, Y=Yellow

.

DISCPLASTIC150160-162163-165166-168169-171172-174175-177178-180

.

T-BIRDDX

.

T-BIRDPRO

.

T-BIRDCHAMP

.

T-BIRDSTARGBY

.

T-BIRDECHO-STAR

.

T-REXDX

.

T-REXSTARW, O

.

VALKYRIEDXO

.

VALKYRIEPRO

.

VALKYRIECHAMP

.

VALKYRIESTAR R, W

.

VIKINGDX

.

VIKINGCHAMP

.

COLOR KEY: B=Blue, BL=Black, G=Green, GR=Grey, O=Orange, P=Pink, PU=Purple, R=Red, W=White, Y=Yellow

.

DISCPLASTIC150160-162163-165166-168169-171172-174175-177178-180

.

VIPERDX

.

VULCANPRO

.

VULCANSTAR

.

WEDGEDX

.

WEDGESTAROW

.

WAHOOR-PROO, R

.

WHIPPETDX

.

WOLFDX

.

WRAITHDXR

.

WRAITHPRO

.

WRAITHCHAMP

.

WRAITHSTAR

.

XCALIBERCHAMP

.

XCALIBERSTAR

.

XCALIBERDX

.

XDDX

.

DISCPLASTIC150160-162163-165166-168169-171172-174175-177178-180

.

COLOR KEY: B=Blue, BL=Black, G=Green, GR=Grey, O=Orange, P=Pink, PU=Purple, R=Red, W=White, Y=Yellow