.

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday

.

8am - 12:30pmBenDaveDaveKathyDave

.

12:30 - 5pmKathyJoshKathyBenBen