.

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday

.

8am - 12:30pmBenDaveDaveBenDave

.

12:30 - 5pmKathyJoshKathyKathyBen