บริการรับแจ้งข่าวโดยสื่อมวลชนอาสา

1. ระบบให้บริการแจ้งข่าวโรคและภัยสุขภาพ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค รายละเอียดที่ http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/regis1.html 2. ทุกท่านสามารถเป็นสื่อมวลชนอาสาได้ โดยการแจ้งข่าวสารโรคและภัยสุขภาพที่ท่านประสบเหตุที่เกิดในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก และสุโขทัย เท่านั้น 3. ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อประโยชน์ในทางราชการ คำชี้แจง: - กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างดังต่อไปนี้ (ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 5 นาที ) - ประกอบด้วย :การเลือกตอบ และการกรอกข้อมูลในช่องว่าง


Never submit passwords through Google Forms.